X

Faydalı Belgeler

×

Faydalı Belgeler

 
Resim Greece Brochure

Greece Brochure

Yazan tcandan@msn.com , 20 Ocak 2018 Cumartesi

Detay  

Resim Brochure CRETE

Brochure CRETE

Yazan tcandan@msn.com , 20 Ocak 2018 Cumartesi

Detay  

Resim Presentation about the Hessenkolleg Wetzlar

Presentation about the Hessenkolleg Wetzlar

Detay  

Resim Presentació al centre de Pallassos sense fronteres

Dins del marc del Projecte vam dur a terme una xerrada d'allò més interessant amb en Jordi Baiget, membre de Pallassos sense fronteres, que ens va explicar de primera mà les seves vivències en zones de conflicte.

Detay  

Resim Càritas Catalunya

Càritas Catalunya

Yazan jcarne3@xtec.cat , 6 Nisan 2018 Cuma

Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

Detay  

Resim Effective Parental Engagement for Student Learning-Online Course

Effective Parental Engagement for Student Learning online course on School Education Gateway-Teacher Academy Parents and families have the most direct and lasting impact on children’s learning and development. A stimulating home environment that encourages learning as well as parental engagement in school activities are crucial for a child’s cognitive, social and emotional development. Building family-school partnerships and engaging parents as learning partners from the early years is therefore essential to improving children’s and young people’s development. Research shows that a multidisciplinary approach, with involvement of parents, children, teachers and professionals from the local community is key to resolving behavioural problems of school children.

Detay  

Resim DAZ Hobbys

DAZ Hobbys

Yazan stephanie.behrendt@googlemail.com , 30 Mayıs 2018 Çarşamba

Unterrichtsmaterial zum Thema "Hobbys"

Detay  

Resim Understanding and Tackling Migration Challenge

European Commission Conference Report: Understanding and Tackling Migration Challenge

Detay  

Resim Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi

AB tarafından Türkiye’deki "Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler" in insani yardım, eğitim, sağlık, psiko-sosyal destek ve göç yönetimi gibi alanlarda doğrudan hibe ile finanse edilen "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi" projesi

Detay  

Resim einfache Dialoge

Unterrichtsbeispiel: einfache Dialoge

Detay  

Resim questionaire results Germany

questionaire results Germany

Detay  

Resim interview with immigrant student

interview with immigrant student

Detay  

Resim Letters

Ögrenci mektupları

Yazan atugrul068@gmail.com , 28 Ağustos 2018 Salı

Projemiz kapsaminda okulumuz Ispanya ' da bulunan Les Erez okuluyla mektup arkadasligi projesine imza atmıştir.Ogrenciler mektuplarinda okullarini, külturlerini tanitarak kendilerini ifade etme şansı bulmustur.Bh proje her iki ulkenin ogrencileri için cok guzel bir deneyim olmustur.

Detay  

Resim TÜRKİYE’DE SURİYELİ GÖÇMENLERE YÖNELİK YAPILAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI 1

İnsan hakları belgelerindeki yükümlülüğünü yerine getirerek, kapılarını Suriye’deki savaştan kaçan mültecilere açan Türkiye, ülkesine sığınan Suriyeli mülteciler için çok odaklı entegrasyon politikaları uygulamaya koymuştur. Mültecilerin sayılarındaki her geçen gün aşırı artış ve bu mültecilerin yaklaşık 800 bini okul çağında olması eğitim yönündeki politikalara da hız vermiştir. Araştırmada Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik uyguladığı eğitim politikalara ve çalışmalarına değinilmiş ve irdelenmiştir.

Detay  

Resim Mülteci Öğrencilere Sunulan Eğitim-Öğretim Hizmetinin Sosyal Bilgiler  Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1

Eğitimciler olarak okullarımızın ve sınıflarımızın değişen demografik yapısına ne kadar hazırlıklıyız? sorusundan hareketle bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin ortaokullarda öğrenim gören mülteci öğrencilere sunulan eğitim öğretim hizmetleri hakkındaki görüşlerini tespit etmektir.

Detay  

Resim Suriyeli Mülteci Çocukların Kültürel Uyum Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarına Düşen Rol ve Sorumluluklar

Çocuklara sağlıklı bir eğitim ortamı sağlayabilmek için başta dil problemi olmak üzere bir çok konunun etkili bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Özellikle bu çocukların okula uyum sürecinde okul psikolojik danışmanlarına ciddi rol ve sorumluluklar düşmektedir. Bu rol ve sorumluluklar mültecilerde kültürel uyum süreci ve travma bilgisi, çok kültürü psikolojik danışma ve hak savunuculuğu yeterlikleri başta olmak üzere okul psikolojik danışmanının bir çok yeterliliğe sahip olmasını gerektirmektedir.

Detay  

Resim EVDEN UZAKTA OLMAK: SIĞINMACILARIN/MÜLTECİLERİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VE ALINACAK ÖNLEMLER

Sığınmacıların birçoğunda ruhsal bozukluklar olarak bunaltı, depresyon, psikosomatik belirtiler, uyku düzensizliği, dikkat eksikliği, intihar, agorafobi ve travma sonrası stres bozukluğu görüldüğü belirtilmiştir. Yaşanılan ruh sağlığı problemleri, risk etmenleri ve problemlerle baş etme açısından kadınlar, erkekler, çocuklar ve ergenler arasındaki farklılıklar dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de sığınmacı ve mülteci olma, yaşanılan ruhsal bozukluklar, kadın sığınmacılar, erkek sığınmacılar, çocuk ve ergen sığınmacılar ayrı ayrı ele alınmakta, koruyucu ve önleyici müdahaleler ile tedavi yöntemleri belirtilmektedir

Detay  

Resim Mülteciler için Mali Yardım Programı: taahhüt edilen / karar verilen, sözleşmesi yapılan ve dağıtılan projeler

İnsani yardım ve insani yardım dışındaki destek faaliyetlerinin uygulanması amacıyla, Mülteciler için AB Mali Yardım Programı mali paketinin tamamı (3 milyar Avro) taahhüt edilerek sözleşmeye bağlanmış, bunun 1.93 milyar Avro'luk bölümünün ödemeleri gerçekleştirilmiştir

Detay  

Resim TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu makale Türkiye’de, Suriyeli çocukların eğitimi ile ilgili kamu politikaları inşa sürecindeki sorunları ve çözüm önerilerini merkeze alan bir araştırma projesinin verileri üzerine inşa edilmiştir. Makalede, ilgili literatür ve yürütülmüş olan proje bulgularından hareketle Türkiye’de Suriyeli mülteci çocukların eğitimi ile ilgili temel sorun alanları ortaya konmuş ve çözüme yönelik öneriler sıralanmıştır. Bu önerilerin günümüzün değişen ihtiyaçlarına yönelik olarak Türkiye’nin eğitim politikası açısından dikkate alınması, gün geçtikçe karmaşıklaşan göç hareketleri karşısında devletin gereken kamu politikalarını oluşturabilmesi açısından da önemlidir

Detay  

Resim Mülteci Çocukların Eğitimi ve Uyumlarına Yönelik  Yapılan Müdahale Programları Üzerine Bir Derleme

Mülteci aileler çoğunlukla çocuklarının eğitimini ve geleceğini düşündükleri için ülkelerinden kaçtıklarını bildirmektedirler. Bu insanlarla ortak paydada buluşmak ve birlikte umut dolu yarınları kurmaya çaba sarf etmek, ülkemizin geleceğini korumak için çok önem arz etmektedir. Mülteci çocuklar göç öncesi, göç sırası ve göç sonrası dönemleri boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşamaktadırlar. Göç dönemleri boyunca deneyimlenen travmatik olaylar ve yeni bir yere yerleşim süreci boyunca yaşanan stres, mülteci çocuklarda problem davranışların ve psikopatolojilerin ortaya çıkma olasılığını arttırmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak farklı kültürlerde mülteci çocuklarla gerçekleştirilen müdahale programları incelenmiş, sonrasında da ülkemizde göç deneyimleri farklılaşan mülteci çocuklara yönelik olarak geliştirilebilecek müdahale programlarına yönelik önerilerde bulunulmuştur

Detay  

Resim SURİYELİ MÜLTECİLERİN DİL İHTİYAÇLARININ ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ*

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin Türkçe ihtiyaçlarını belirlemektir. Suriyeli mültecilerin dil ihtiyaçlarının saptanması, onlar için düzenlenecek kursların içeriklerinin belirlenmesi ve ihtiyaca göre eğitim ortamının düzenlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, herhangi bir örgün öğretim kurumunda öğrenci olmayan 576 katılımcıya “Dil İhtiyaç Analizi Anketi” uygulanmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek Suriyeli mültecilerin dil ihtiyaçları saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların %59,89’unun bir buçuk yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşadıkları, buna rağmen büyük çoğunluğunun (%56,25) A2 düzeyinde Türkçe bildikleri, iş yerlerinde Türkçe ve Arapçayı birlikte kullanarak iletişim kurdukları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların en çok Türkiye’de üniversite okumak ve Türkiye’de hayatlarını devam ettirebilmek için Türkçe öğrenmek istedikleri; Türkçe kullanırken en çok resmî işlemler sırasında zorlandıkları; Türkçe öğrenirken konuşma ve yazma çalışmalarına çok önem verdikleri; konuşma becerilerini geliştirecek kurslara ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir.

Detay  

Resim Mülteci Eğitiminde Dijital Teknoloji, Platform ve Araçlar

Mülteci Eğitiminde Dijital Teknoloji, Platform ve Araçlar

Detay  

Resim Türkiye’de Mülteci Çocukların Eğitim Hakkını ve Karşılıklı Uyumu Destekleyen Yaklaşımlar, Politikalar ve Uygulamalar

Göç ve eğitim alanında çalışan akademisyenler; bu alanda aktif yerel, ulusal ve uluslararası STÖ’lerin temsilcileri; sınıflarında mülteci öğrencileri olan öğretmenler; mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki yerel yönetimlerden temsilciler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yürüttüğü Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’nde (PICTES) görev yapan uzmanların katılımıyla gerçekleşen çalıştayın ve bu raporun amacı, mülteci çocukların eğitim hakkının tüm boyutlarıyla yaşama geçmesi ve bir arada yaşam ile barış kültürünü destekleyen eğitim hizmetleri için Türkiye eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik önerilerin hazırlanması ve yaygınlaştırılmasıdır.

Detay  

Resim SINIFINDA MÜLTECİ ÖĞRENCİ BULUNAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI ÖĞRETİMSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME DAİR ÖNERİLERİ

Bu araştırmanın amacı mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunların ve bu öğretmenlerin bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Bu araştırma nitel, betimsel bir durum çalışmasıdır. Araştırma örnekleminin tespitinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada görüşme ve gözlem yoluyla veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından öğretimsel mesleki gelişim basamakları dikkate alınarak hazırlanmış bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır

Detay  

Resim Foreigners Communications Center(YİMER 157) - YUNUS EMRE PRIMARY SCHOOL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - YABANCILAR İLETİŞİM MERKEZİ (YİMER 157)

Detay  

Resim Beispiel: Diktat

Beispiel: Diktat

Yazan stephanie.behrendt@googlemail.com , 31 Mart 2018 Cumartesi

Beispiel: Diktat

Detay  

Resim Flyer mit Infos zum Hessenkolleg Wetzlar

Flyer mit Infos zum Hessenkolleg Wetzlar

Detay  

Resim Statistischer Überblick: Flüchtlinge in Deutschland

Statistischer Überblick: Flüchtlinge in Deutschland

Detay  

Resim Mother Tonque: Learning Turkish environment

Anadolu Üniversitesi - Ana-Dil: Türkçe Öğrenme Ortamı

Detay  

Resim The New Arrivals

The New Arrivals

Yazan jcarne3@xtec.cat , 4 Nisan 2018 Çarşamba

A long term project following the lives of refugees as they settle across Europe

Detay  

Resim Proactiva Open Arms

Proactiva Open Arms

Yazan jcarne3@xtec.cat , 4 Nisan 2018 Çarşamba

Proactiva Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre la principal missió de la qual és rescatar del mar els refugiats que arriben a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. Neix d’una empresa de socorrisme i salvament marítim amb dilatada experiència a les costes espanyoles.

Detay  

Resim Pallassos sense fronteres

Pallassos sense fronteres

Yazan jcarne3@xtec.cat , 4 Nisan 2018 Çarşamba

La missió de PsF és millorar la situació emocional de la infància que pateix les conseqüències de conflictes armats, guerres o catàstrofes naturals; i ho fem mitjançant espectacles còmics realitzats per pallassos i pallasses professionals voluntaris.

Detay  

Resim Creu Roja Catalunya

Creu Roja Catalunya

Yazan jcarne3@xtec.cat , 6 Nisan 2018 Cuma

NGO that works with refugees, migrants and people in a vulnerability situation.

Detay  

Resim News about refugees in La Vanguardia newspaper

Aquí pots llegir tots els Detay  

Resim News about refugees in El País newspaper

Llegeix aquí Detay  

Resim Migrar.org: A space that suports the migrant population in Spain

La Fundación Migrar fue creada por Cruz Roja Española con el fin de interactuar en el ámbito de las migraciones en España mediante el análisis de sus causas y consecuencias.

Detay  

Resim Learning Catalan online

Learning Catalan online

Yazan jcarne3@xtec.cat , 16 Mayıs 2018 Çarşamba

An easy way to learn Catalan online:

Detay  

Resim Linguistic Model of Catalan Schools

Linguistic Model of Catalan Schools

Yazan jcarne3@xtec.cat , 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Do you want to know how do Catalan Schools work? How do we manage to integrate students from all over the world and teach them our language? Then visit the Portal of the Language Inmersion in Catalonia

Detay  

Resim Website for reception in Catalonia.

Website for reception in Catalonia.

Yazan jcarne3@xtec.cat , 16 Mayıs 2018 Çarşamba

This website is an initiative of the General Directorate for Immigration (Direcció General per a la Immigració) of the Catalan government

Detay  

Resim Immigrants Programme Caritas Solsona

Immigrants Programme Caritas Solsona

Yazan jcarne3@xtec.cat , 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Objectiu:

  • Acollir les persones i famílies immigrants i oferir-los   recursos per a la seva integració

    Detay  

Resim PROEM-AID Professional Emergency Aid

PROEM-AID Professional Emergency Aid

Yazan jcarne3@xtec.cat , 16 Mayıs 2018 Çarşamba

PROEM-AID a non-profit organisation, was founded as a response to the humanitarian catastrophe in the Mediterranean Sea where thousands of immigrants risk their lives trying to reach the European shores

Detay  

Resim Bericht Berufsberatung

Bericht Berufsberatung

Yazan stephanie.behrendt@googlemail.com , 30 Mayıs 2018 Çarşamba

Bericht zum Besuch der Berufsberatung mit unseren Flüchtlingskursen

Detay  

Resim Schulsystem Deutschland

Übersicht zum deutschen Schulsystem

Detay  

Resim Weihnachten

Weihnachten

Yazan stephanie.behrendt@googlemail.com , 30 Mayıs 2018 Çarşamba

Unterrichtsmaterial zu Weihnachten

Detay  

Resim Más que cifras

Más que cifras

Yazan jcarne3@xtec.cat , 8 Haziran 2018 Cuma

Learn about 2017 asylum data and statistics in Spain and the UE

Detay  

Resim Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos

The Chair of Refugees and Forced Migrants supported and sponsored by INDITEX is part of the University Institute for Migration Studies (IUEM) of the Comillas Pontifical University ICAI-ICADE.

Detay  

Resim 2016 Report: The migrants and refugees situation in Spain and Europe

The fourteenth Annual Report of the Spanish Comission of Refugee Assistance (CEAR) analyzes the situation of people refugees in the world, in the European Union and, mainly, in Spain.

Detay  

Resim Acollida a Catalunya

Acollida a Catalunya

Yazan jcarne3@xtec.cat , 8 Haziran 2018 Cuma

Portal del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Detay  

Resim Welcome guide for refugees arrived to Catalonia

“We are pleased to welcome you to Catalonia, a country in solidarity with the people, committed to the promotion of human rights and building peace

Detay  

Resim Experiències per a la Immersió Lingüística

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Detay  

Resim El model d'Immersió Lingüística a la xarxa

El model d'immersió català

Resim Guia pràctica d’acollida lingüística

Guia de recursos per a l’acollida en llengua catalana destinada als agents educatius i socials

Detay  

Arama

Sayfa başına dön